Noorani ashraf taqreer


Nov 18, 2017 · shehr-e-guntakal me ek itehaas rachaya makhdoom ashraf tour & travels guntakal. ... makhdoom ashraf jahangeer simnani r.a ki karamat: taj-ul-ulama syed noorani miyan ashrafi mukhtaar ashrafi. ... Ashraf Ali Thaanvi ki kufriya Ibaarat ka anjaam: Ab zaid ki jagah ALLAH azz wa Jall ka naam-e-paak lijiye aur ilm-e-Gaib ki jagah mutlaq ilm, jiska har chaupaaye ko milna aur bhi zaahir hai aur dekhiye ke us ‘gustaakh-e-Mustafa’ Sallallahu Alaihi Wasallam ki taqreer kis tarah kalaamullaah Azz wa Jall ka radd kar rahi hai. 2. Moulana Ashraf Ali Thanvi said, He (Imdadullah Muhajir Makki) used to say that the human being is outwardly a slave and inwardly (Batini) the Haqq (Allah). Moulana Ashraf Ali Thanvi further elaborates, The batin is the reality which is manifest in the human, and the batin should not be considered a part of the human 141. 3. 01 Dars e Taraweeh Ramadhan 2014. April 20, 2018 admin. Hazrat Allama Taj Nawab Qadri Razavi. Category : Dars e Taraveeh | Language : Urdu